Privacy verklaring

Natuurlijk wil ik, Anne-Floor Breet, eigenaar van AnneFloorFotografie, zorgvuldig omgaan met de gegevens die mensen aan mij toevertrouwen. In dit privacy statement wil ik in heldere en duidelijke taal uitleggen welke informatie ik verwerk en welke maatregelen ik heb genomen om privacy te beschermen.

Over wie gaat het?

Anne-Floor Fotografie
Zerboltstraat 2W
8022RX Zwolle
annefloorfotografie@gmail.com
06-57806927
KvK 58464441

Wat doe ik zoal

Ik ben ZZP-er en specialiseer me in maken van trouwrapportages, familieportretten, modefotografie, newborn fotografie, zwangerschapsfotografie en nog veel meer. Kenmerkend is dat ik vooral foto’s maak waar mensen op sta. Vaak in opdracht, maar soms ook gewoon om mezelf verder te bekwamen. 

Welke gegevens verzamel ik en wat doe ik er mee

Om mijn werk als fotograaf te kunnen doen en de noodzakelijke administraties bij te kunnen houden verzamel ik gegevens als voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummers, e-mail adres. Deze gegevens krijg ik rechtstreeks van (potentiele) klanten of van derden (bijvoorbeeld castingbureaus of opdrachtgevers).

De gegevens worden gebruikt om  contact te onderhouden en om het contract (voor het maken en leveren van foto’s) af te kunnen wikkelen. De gegevens worden dus verzameld om een overeenkomst na te komen en zijn noodzakelijk voor mijn bedrijfsvoering. De gegevens worden net zolang de wetgeving voorschrijft. 

Toestemming

Soms gebruik ik gemaakte foto’s om reclame te maken voor mijn diensten. Daarvoor vraag ik altijd toestemming. Vanaf 25 mei 2018 zal dit voor nieuwe klanten altijd op basis van een toestemmingsformulier gaan plaatsvinden. Vooral van belang als het gaat om kinderen.

Kinderen

Mijn website en uitingen op sociale media kunnen foto’s van kinderen jonger dan 16 jaar bevatten. Dat gebeurt alleen als ik toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet altijd inschatten of iemand 16 jaar of ouder is. Het is daarom ook belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige of fotomateriaal heb gepubliceerd, neem dan contact met ons op via, dan verwijderen ik deze informatie/foto’s.

Gebruikte hulpmiddelen en beveiliging

Opslag

Ik gebruik dropbox om mijn administratie, brieven en foto’s op te slaan. Via deze link kunt je zien hoe dropbox met privacy omgaat: Privacybeleid Dropbox. Ik ben de enige die toegang heeft tot deze data. Derden (zoals een bevriende accountant) helpen bij af en toe bij het uitoefenen van boekhoudkundige taken, maar doen doet op mijn computer.

Foto’s en rapportages worden op alleen door mij toegankelijke media (laptop en externe harde schijven geplaatst)

E-mail

Voor het e-mail en agenda maak ik gebruik van google. Lees hier het Privacybeleid van Google.

Transport

Voor het uitwisselen van grote bestanden (zoals foto’s) maak ik gebruik van WeTransfer, daar is deze Privacy verklaring op van toepassing.

Sociale media / internet

website: www.annefloorfotografie.nl
Mijn website wordt gehost door F&J Webcreation. Lees de Privacyverklaring van F&J webcreation.

Instagram: instagram.com/annefloorfotografie

Lees hier het Instagram-gegevensbeleid

Facebook: facebook.com/annefloorfotografie

Lees hier het Facebook gegevensbeleid

Pinterest: nl.pinterest.com/annefloorbreet

Lees hier het Privacybeleid van Pinterest

Cookies

Voor de website van AnneFloorFotografie worden geen cookies of vergelijkbare technieken gebruik.

Delen van informatie

AnneFloorFotografie zal nooit persoonsgegevens doorgeven of openbaar maken tenzij na nadrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Beveiliging

Ik neem de beveiliging van gegevens en materiaal serieus. Mijn computer en diverse account zijn beveiligd met een wachtwoord en de sites die ik gebruik maken gebruikt van beveiligd datatransport.

De fysieke apparatuur bevindt zich normaal gesproken in afgesloten ruimtes. Bij diefstal (en daarmee een datalek) kan is snel de systemen op afstand leegmaken.

Uw rechten

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact met mij opnemen.

Toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).

Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst / quit claim) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Klachten

Heeft u klachten over de manier waarop ik met uw privacy omga of de manier waarop ik uw gegevens beveilig? Neem dan contact met me op.

Komen we er samen niet uit, dan heeft u het recht een klacht in te dienen van de Autoriteit Persoonsgegevens